Downloads

Hieronder vindt u een aantal nuttige documenten:

Documenten

Brochures

book

CRI Systemen

In hoogbouwsituaties waarbij er niet genoeg ruimte beschikbaar is in de woning voor een collectief CLV systeem kan er een CRI sysyteem worden gemonteerd, ook wel bekend als half CLV systeem.
book

Cascade Systemen

Cascadeopstellingen zijn cv toestellen welke naast elkaar in de opstellingsruimte zijn opgesteld en waterzijdig aan elkaar zijn gekoppeld.
book

CRB Systemen

Hoogbouwsituaties waarbij er in de woning geen ruimte beschikbaar is in de woning voor een collectieve afvoerleiding wordt er een collectief rookgassysteem tegen een gevel/balkon gemonteerd.
book

CLV Systemen

Het CLV systeem (gecombineerd luchttoevoer/verbrandingsgasafvoersysteem) is een concentrisch gebouwd kanaalstelsel waarbij de afvoer van de rookgassen via de binnenbuis geschiedt.
book

Isokan WTW-systemen

De toepassing van WTW installaties is een logisch gevolg van de veranderende regelgeving. Een WarmteTerugWin unit zorgt voor een gebalanceerde ventilatie in de woning en maakt optimaal gebruik van de aanwezige warmte die ontstaat door bewoning van de woning.
Afvoer

Contact

Alukan BV

Adres
Handelsweg 1
8061 RL Hasselt
T 038 477 39 36
E info@alukan.nl

Certificering Alukan

Certificering
Menu