Alukan levert nieuwe rookgasafvoer systemen voor eeuwenoud pand ‘Hotel Arena Amsterdam’

Opdrachtgever: Kemp-Amstelveen

Uitvoering: zomer-Herfst 2016

In een zijstraat van de Mauritskade is het huidige Hotel Arena gevestigd, een uniek gebouw dat officieel erkend is als rijksmonument. Het pand dat in de huidige situatie gebruikt wordt als hotel en daarnaast voor verschillende culturele doeleinden, is dit najaar onder bijzondere omstandigheden voorzien van een nieuw rookgasafvoer systeem. Het nieuwe systeem werd geleverd en gemonteerd door Alukan.

De Amsterdamse bouwmeester Bleijs ontwierp en bouwde in 1886 het pand als opvanghuis voor wezen en zieke jongeren. De opvang bood plek voor 350 patiënten. In het hoofdgebouw was een kapel aanwezig met op het achter terrein een gemetselde vrijstaande schoorsteen. Deze had een hoogte van 35 meter, diameter van circa 6 meter en stond ongeveer 12 meter naast de gevel van het ketelhuis. Het ketelhuis was in de kelder gesitueerd.

Afgelopen periode was het Hotel bezig met de realisatie van een extra vleugel in combinatie met een grondige renovatie. Hierbij zijn twee oude VR-ketels vervangen voor twee nieuwe Remeha GAS 610 ketels. Aangezien het pand ook tijdens deze werkzaamheden constant verwarmd moest zijn, is er gekozen om de vervangingswerkzaamheden gefaseerd uit te voeren. Ook het oude rookgastrace was onbekend. In de fotoserie is goed te zien hoe de diverse fases met bijkomende technische vragen zijn uitgevoerd en technisch zijn opgelost.

Een uitdagende opdracht die door Alukan naar tevredenheid van de opdrachtgever is uitgevoerd.

Menu